bierzmowanie1

 

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" /KKK 1285/      

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „wody i Ducha”.

 

Bierzmowanie powinien przyjąć każdy dojrzały chrześcijanin, który przy pomocy Ducha Świętego i Jego darów staje się apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i zaangażowanym w dzieła dobroczynne, w powołaniu zawodowym oraz dziełach charyzmatycznych.    

 

Rady Duszpasterza:  

-Kandtdat do sakramentu bierzmowania dostarcza skrócony akt chrztu.  

-Sakramentu udziela Biskup lub kapłan wyznaczony przez ks. bpa Ordynariusza po odpowiednim przygotowaniu katechetycznym i wspólnotowym. W niebezpieczeństwie śmierci oraz wyjątkowych okolicznościach sakramentu może udzielić każdy kapłan.  

-Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w ramach katechezy szkolnej czy parafialnej.  

-Sakrament bierzmowania przyjmuje się jeden raz w życiu. Należy on do tzw. odżywających czyli owocność Darów Ducha Świętego wynika ze stanu łaski uświęcającej bierzmowanego.  

-Kandydat wybiera imię bierzmowania, zapoznając się z heroicznymi cnotami patrona, które powinien praktykować w życiu.  

-Świadkiem bierzmowania powinien być ktoś z rodziców chrzestnych lub praktykujący katolik bez kar kościelnych, który będzie kolejnym opiekunem duchowym bierzmowanego. Do sakramentu dopuszcza proboszcz miejsca.  

-Sakrament Bierzmowania powinien posiadać każdy kto zawiera sakrament małżeństwa.

 

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.parafiakosztowy.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.