• Drukuj

Zapraszamy do biblioteki parafialnej.


Biblioteka czynna jest we wtorki w godz. 17.00 – 18.00 (czas letni) lub w godz. 16.00 – 17.00 (czas zimowy).


     Księgozbiór liczy około 2000 tytułów dla dorosłych i 257 książek dla dzieci. Tworzą go głównie utwory o tematyce religijnej: biografie świętych i innych ludzi zasłużonych dla Kościoła, książki przedstawiające życie Jezusa, historię chrześcijaństwa i innych religii (np. islamu), zbiory anegdot o duchownych, wspomnienia misjonarzy, powieści o tematyce historyczno-religijnej. Szczególnie polecamy książki poświęcone Janowi Pawłowi II. Liczną grupę w naszej bibliotece stanowią książki psychologiczno-pedagogiczne mogące służyć radą rodzicom, wychowawcom, narzeczonym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa oraz dostarczające informacji o zagrożeniach ze strony sekt, narkotyków, alkoholu.

     Część zbiorów poświęcona jest tematyce śląskiej: historii Śląska, kulturze, tradycjom, zasłużonym ludziom, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła i duchowieństwa śląskiego.

     Rodzice, dziadkowie mogą wypożyczyć dla swoich ukochanych maluchów pięknie ilustrowane książeczki zarówno o tematyce religijnej jak i bajeczki.


Zapraszamy!

Przyjdź i zobacz nasz księgozbiór – może pozwoli Ci spędzić miło czas i poszerzyć swoją wiedzę.

                                                                                                                         Bibliotekarki.